Alma

Kestävää kasvua liiketoimintaan

Strategia

Alma Median näkemyksen mukaan mediakulutuksen muutostrendi voimistuu ja kilpailu mainonnan investoinneista kiristyy Suomessa. Muissa Alman toimintamaissa markkinakehitys pysyy Suomea suotuisampana.

Tässä toimintaympäristössä Alma rakentaa kestävää kasvua liiketoimintaansa digitalisaation mahdollisuuksia hyödyntäen. Työ painottuu digitaalisten sisältöjen kehitykseen ja myyntiin, palveluliiketoiminnan kasvattamiseen sekä ketteriin markkinointiratkaisuihin. Alma hakee myös mahdollisuuksia kasvaa uusille markkina-alueille.

Alma on toteuttanut strategiaa, joka yhtäällä on kasvattanut digitaalista palveluliiketoimintaa kannattavasti, ja toisaalla pitänyt perinteisen, painettuun mediaan perustuvan liiketoiminnan elinvoimaisena erilaisin tehostamistoimin.

Alma rakentaa kasvua ja parantuvaa kannattavuutta seuraavasti:

  • Alman tavoitteena on nykyisten tuotteiden ja palveluiden aktiivinen kehittäminen etenkin digitalisaation mahdollisuuksia hyödyntäen, niiden laajentaminen sekä nykyisten liiketoiminta-alueiden vahvistaminen yritysjärjestelyin. Yhtiön tavoitteena on liikevaihdon ja markkinaosuuksien kasvattaminen erityisesti digitaalisessa mediassa ja palveluissa Suomessa, sekä kansainvälisen liiketoiminnan laajentaminen nykyiseen liiketoimintaan tukeutuen.
  • Samaan aikaan Alma hyödyntää vahvaa rahoitusasemaansa ja hakee nykyisiin liiketoiminta-alueisiin tukeutuen mahdollisuuksia laajentua uusiin tuotteisiin ja palveluihin, uusille markkinoille etenkin yritysjärjestelyin. Uudet avaukset painottuvat digitaaliseen liiketoimintaan. 

Alman tuotteet ja palvelut toimivat tulevaisuuden kestävän kasvun alustana ihmisille, yrityksille, yhteiskunnille ja yhteisöille.